Jestli je láska

Emi       Cmaj7 A9/C# D6/9

Jestli je láska   jako     poklad

H7     emi add9

hledej

ami6                 H9-             emi add9

cožpak nevidíš, jak mi v očích zlato září?

Jestli je láska vítr z jihu

čekej

cožpak nevidíš, jak mi v očích mraky plynou?

 
 

K desce Všechny ty jednoduché věci K desce Eduard Ingriš K desce Ježkovy VWOČI