Ranní chodci

Cmaj7/9           Fmaj7 F6

Kam kráčíte vy ranní chodci

fmi6                       Cmaj7/9

snad ne všichni do práce?

Cmaj7/9             Fmaj7 F6

Od kdy mám ten divný   pocit

fmi6       Cdim   G7/4 Cmaj7/9

že vše se musí   vyplácet?

Cmaj7/9          Fmaj7 F6

Od kdy mám to divné zdání

fmi6                       Cmaj7/9

že všichni vědí co a jak?

Cmaj7/9         Fmaj7 F6

Kam letíte vy stíny ranní?

fmi6       Cdim   G7/4 Cmaj7/9

Jenom já jsem   nevoják

Fmaj7/9   fmi maj7/9   Cmaj7/9

lá            lalá           lá

G#       G7/4   G7

lá lalá   lá

fmi6       Cdim   G7/4 Cmaj7/9

jenom já jsem   nevoják

Kam kráčíte vy ranní chodci

snad ne všichni po flámu?

Od kdy mám ten divný pocit

že i když nedám, dostanu?

Prý jsou mraky plachty bílé

lodi s mátou plují v dál

kam odepluly naše cíle?

Být tak chvíli admirál...

 
 

K desce Všechny ty jednoduché věci K desce Eduard Ingriš K desce Ježkovy VWOČI