Všechny ty jednoduché věci

D                                   hmi

Všechny ty jednoduché věci

emi           A7           D

všechny ty žlutobílé květy

D           f#mi     hmi   hmi/A

snaží se tiše rozutéci

G6           A6     D

pokradmu uprchnout

Všechny ty písně na pár tónů

všechny ty jednoduché věty

dokud v té řece neutonu

můžeme po ní plout

Kam ses to schovala, má milá

ve které skříni potmě sama

ve kterém pokoji ses skryla

vždyť i já jsem tu sám

Vždyť víš, kde hledat mne máš přeci

já nejsem nikde za horama

všechny ty jednoduché věci

v dlaních ti schovávám

 
 

K desce Všechny ty jednoduché věci K desce Eduard Ingriš K desce Ježkovy VWOČI